Advertisements

Day: December 8, 2016

መድረክ – የመሪውን እስር ከሰንበቴ ቤት መቀመጫ ጋር በማነጻጸር አጣጣለው፣ ” አሸባሪ” ከተባሉ ድርጅቶች ጋር የፊርማ ውህደት ማካሄድ ብቻ እንደማይፈቀድ በድርድር ወቅት መንግስት ቃል ገብቶ ነበር አለ!!

” እንኳን በአንድ ዓለም ዓለም ዓቀፍ መድረክ በስንበቴ ማህበር ስብሰባ እንኳን መቀመጫን ለእንግዳ የሚሰጠው በአዛጋጁ

Advertisements