Advertisements

Daily Archive: December 12, 2016

0

“…ሻዕቢያን አመንክ በላህ፣ ወያኔን አመንክ በላህ፣ ፈረንጅ አመንክ በላህ፣ አሁን ደግሞ አርበኞች ግንቦት7… ይሉኛል” ሌንጮ ለታ

“…ሻዕቢያን አመንክ በላህ፣ ወያኔን አመንክ በላህ፣ ፈረንጅ አምንክ በላህ፤ አሁን ደግሞ  ፕሮፌሰር ብርሃኑን አመንክ ይበላሃል ይሉኛል” አሉ አቶ ሌንጮ፣ አብረው ለመግባባትና ለመስራት ሲስማሙ ልዩነታቸውን በገሃድ አስቀምጠው እንደሆነ አስታውቀው አጠገባቸው የተቀመጡትን አርበኛ ብርሃኑንን እያመላከቱ ”...

Advertisements