Advertisements

Day: February 11, 2017

የተበታተነውን ኦነግ ዳግም ለመገጣጠም !! ገላሳና አባ ነጋ ሊወሃዱ ነው፤ ” የኢሳያስ ኦህዴድ” በግዞት እስከመቼ?

ዛጎል ዜና፡- የኦሮሞ ሕዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ኦነግ ሃይሉ ተበታትኖ፣ አመራሩ ተከፋፍሎ፣ ደጋፊዎቹ ግራ ተጋብተው ያለ ድርጅት ነው። ከሁሉም በላይ ደጋፊዎችን ተስፋ ያስቆረጠው ኤርትራ ገብቷል የተባለውን ሰራዊት በሚመሩት ክፍሎች መካከል እንኳን ስምምነት አለመኖሩ ነው። ኤርትራ በረሃ አሉ የሚባሉት እነዚሁ ክፍሎች… Read More ›

Advertisements