Advertisements

Day: February 26, 2017

719 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት ቢታቀድም ማሳካት የተቻለችው 105 ሚሊዮን ዶላር …

ኢትዮጵያ በህገወጥ የማዕድን ሀብት ንግድ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ እያጣች ነው ባለፉት ስድስት ወራት ወርቅን ጨምሮ

Advertisements