Advertisements

Day: April 8, 2017

ወታደራዊ ካምፖችንና የመንግሥትን ተቋማት ለማውደም ሲንቀሳቀሱ ተይዘዋል የተባሉ ግለሰቦች ተከሰሱ

ከወታደሮች ካምፕ የጦር መሣሪያ በመዝረፍና በጦር መሣሪያ የተደገፈ አመፅ ለማካሄድ በማሰብ አዋሽ ሦስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ፣

Advertisements