Advertisements

Day: September 3, 2018

ዘጠኝ አየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች በከፍተኛ ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ዋሉ፤

የፌደራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጄነራል ተኮላ አይፎክሩ እንዳሉት የሲቪል አቪዬሽን የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች የበረራ ሂደት 

Advertisements