Advertisements

politics / ፖለቲካ

የኢትዮጵያና የአካባቢው ፀጥታ (Security) በሽግግር ወቅት (ከዳዊት ወልደጊዮርጊስ)

ለቪዥን ኢትዮጵያ 7ኛ ኮንፈረንስአዲስ አበባ ታህሣስ 18-19 የቀረበ የምርምር ወረቀት ከዳዊት ወልደጊዮርጊስ መግቢያ ከሰላሳ ዓመት

Advertisements

ተስማማን አሉ -አመንናቸዉ ፤ አገር ቤት ገቡ ያተረፍነው አስከሬን መቁጠር ነው!!

ተስማማን አሉ-አመንናቸዉ።ኢትዮጵያ ገቡ- የኢትዮጵያ ሕዝብ ተቀበላቸዉ።በሠላም እንታገላለን አሉ-ሕዝብ  ፈቀደላቸዉ።ደጋፋቸዉ።ተባበራቸዉም። ያ ሕዝብ ከእምነት፣አቀባበል፣ ድጋፍ፣ ትብብሩ ያተረፈዉ፣